ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ greenLeaf

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΕΓΓΡΑΦΑ

Για την εγγραφή νέων μελών χρειάζονται τα παρακάτω έγγραφα:

Και τα 3 έγγραφα πρέπει να παραδωθούν υπογεγραμμένα ως πρωτότυπα, είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικώς, στην Γραμματεία της ΚΟΙΝΣΕΠ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | koinsep@greenleaf.gr

Για την αποχώρηση μελών χρειάζεται ένα ενυπόγραφο αίτημα:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ